AFDS.ZW : 0% | ASUN.ZW : 0.31% | ARTD.ZW : 0% | ARIS.ZW : 0% | AXIA.ZW : 0.23% | BIND.ZW : 0% | BAT.ZW : -0.32% | CAFCA.ZW : 0% | EHZL.ZW : 0.01% | CBZ.ZW : -1.93% | DZL.ZW : 3.46% | DLTA.ZW : -0.54% | ECO.ZW : 0.13% | EDGR.ZW : 0% | FBC.ZW : 0% | FIDL.ZW : 0% | FCA.ZW : 3.44% | FML.ZW : 6.33% | FMP.ZW : 3.53% | GBH.ZW : 15% | GBZW.ZW : 0% | HIPO.ZW : 0% | INN.ZW : -0.78% | LACZ.ZW : 0% | MASH.ZW : 0.11% | MSHL.ZW : 0% | BFCA.ZW : 0% | MEIK.ZW : 0% | NPKZ.ZW : 0% | NTFD.ZW : 0% | NTS.ZW : 0% | NMB.ZW : 8.74% | OKZ.ZW : -0.21% | PROL.ZW : 0% | RTG.ZW : 0% | RIOZ.ZW : 0% | SEED.ZW : -13.43% | SIM.ZW : 0.65% | SACL.ZW : -0.63% | TRUW.ZW : 0% | TSL.ZW : 0% | TURN.ZW : 14.63% | UNIF.ZW : 0% | WILD.ZW : 0.87% | ZBFH.ZW : 0% | ZECO.ZW : 0% | ZIMP.ZW : 0% | ZIMW.ZW : 0% | ZIMR.ZW : 0% | OMTT.ZW : 0.6% | CFI.ZW : 0% | BFCB.ZW : 0% | MCMS.ZW : 3.18% | TANG.ZW : 0% | DMCS.ZW : -14.48% | MIZ.ZW : 0% | CSAG.ZW : 0% |

Sponsorship Broking

Morgan and Co. offers sponsoring broker services for Initial Public Offerings(IPOs), Mandatory Offers, Rights Issues and Capital Reconstruction. We help our clients grow by providing best-in-class advice and execution excellence on the most complex transactions across products.